Digiõpe


KODUNE TÖÖ: haikud konnadest (omalooming)
Trüki SIIA, haiku alla kirjuta oma nimi

5. aprill
1. LOODUSÕPETUS
Kordavalt:
Päikesesüsteem. Test https://www.taskutark.ee/m/test/paikesesusteem/

2. MATEMAATIKA
Ajaühikud. 
Uuri joonist https://www.mindomo.com/mindmap/ajauhikud-5b2df2feee9544608f119a0947354477
Test 1 https://www.taskutark.ee/m/test/ajauhikud-vali-oige-vastus/
Test 2 https://www.taskutark.ee/m/test/kuud-vali-oiged-vastused/

3. EESTI KEEL
Nimisõna, omadussõna, tegusõna.
Sorteerimine (S. Merzin) https://learningapps.org/3348645
Tegusõna pöörded olevikus, sorteerimine (E. Laul) 
https://learningapps.org/3134966
Tegusõna, olevik ja minevik https://learningapps.org/1920242

Sulghäälikute pikkused
Sulghäälikute õigekiri (kogumik) https://learningapps.org/4583248
d-, t-, tt (K. Mellik) https://learningapps.org/1339450
(K. Mellik) https://learningapps.org/1336400
b-, p-, pp (K. Mellik) https://learningapps.org/1339081
g-, k-, kk (K. Mellik) https://learningapps.org/1339501
Sõnalünka sobiva pikkusega sulghääliku lisamine https://learningapps.org/4452177

Vigase sõna parandamine (Ü. Rästas) https://learningapps.org/2617755


Kodus harjutamiseks:
EESTI KEEL KORDAVAD HARJUTUSED
1. Häälikute pikkused:
Learninapps e-harjutused
- Häälikute rühmitamine (sorteerimine) https://learningapps.org/4076723
Sulghäälikute õigekiri (kogumik) https://learningapps.org/4583248
d-, t-, tt (K. Mellik) https://learningapps.org/1339450
(K. Mellik) https://learningapps.org/1336400
b-, p-, pp (K. Mellik) https://learningapps.org/1339081
g-, k-, kk (K. Mellik) https://learningapps.org/1339501
Sõnalünka sobiva pikkusega sulghääliku lisamine https://learningapps.org/4452177
Vigase sõna parandamine (Ü. Rästas) https://learningapps.org/2617755

2. Omadussõna
Learningapps e-harjutused
Nimisõna ja omadussõna sorteerimine (E. Silm) https://learningapps.org/2860503
Omadussõna märkimine tekstis https://learningapps.org/3007354

3. Nimisõna. Ainsus ja mitmus
Learningapps e-harjutused
Ainsus või mitmus, sorteerimine piltide järgi (M. Aro) https://learningapps.org/2338909
Ainsuse ja mitmuse sõnade sorteerimine (M. Tiidrus) https://learningapps.org/3178646
Ainsusest mitmuse moodustamine(K. Jäätma) https://learningapps.org/1587198
Ainsusest mitmuse moodustamine (H. Arula) https://learningapps.org/4602294
Ainsusest mitmuse moodustamine https://learningapps.org/3827283
Mitmusest ainsuse moodustamine https://learningapps.org/2020629
Paaride sobitamine (ainsus mitmusega) (I. Tegor) https://learningapps.org/3059466

4. Tegusõna
Learningapps e-testid
Nimisõna, omadussõna, tegusõna sorteerimine (S. Merzin) https://learningapps.org/3348645
Tegusõna pöörded olevikus, sorteerimine (E. Laul) https://learningapps.org/3134966
Tegusõna, olevik ja minevik https://learningapps.org/1920242

5. Nimed ja nimetusedhttps://learningapps.org/4395368
Samatähendusega sõnad - http://web.zone.ee/tiia_e_testid/eesti%20keel_2.%20klass/samatahendusega_sonad_paarid.htm
vastandtähendusega sõnad
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/eesti%20keel_2.%20klass/vastandsonad_l.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/eesti%20keel_2.%20klass/vastandsonad_v.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/eesti%20keel_2.%20klass/vastandsonad_paarid.htm
3. Eksamite Infosüsteemi testid - https://bit.ly/2Ujo6qb

TÖÖ TUNNIS 7.JAANUARIL

ARVUTIKLASSIS 29.NOVEMBER
1) pranglimine - miksike.ee (logi sisse)- pranglimine - võistlusväljakud - Lääne-Virumaa II etapp
2) erinevad  e-harjutused:
liitsõna moodustamine
https://learningapps.org/2099394 
http://web.zone.ee/oppematerjal58/Tliitsona_sobita.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/liitsona1/index.html
i või ii: https://learningapps.org/45651

 


ARVUTIKLASSIS 22.NOVEMBER
1) i ja j lünkharjutus https://learningapps.org/1802210
2) k, p, t tähtede s ja h kõrval https://learningapps.org/3452558
3) vigase sõna leidmine https://learningapps.org/631461
4) lünkharjutus https://learningapps.org/1957782
5) miksike.ee (logi sisse) - võistlusväljak - RG 3. klassidele harjutamiseks

TURVALINE INTERNET
1) Bibi e-raamatud
Bibi Internetis - http://laps.targaltinternetis.ee/bibi-internetis
Bibi tahab mängida - http://laps.targaltinternetis.ee/bibi-tahab-mangida
Bibi kingitus – arukas klõpsamine internetis - http://laps.targaltinternetis.ee/bibi-kingitus-arukas-klopsamine-internetis

2) Jänku-Juss õpetab
Jänku-Jussi internetimaailm - http://laps.targaltinternetis.ee/janku-jussi-internetimaailm/


MATEMAATIKA
1. Tekstülesannete lahendamine
- andmete leidmine ülesandest- SIIT
- küsimuste leidmine ülesandest - SIIT
- sobiva tehte leidmine ülesandest - SIIT
- vastuse leidmine ülesandest - SIIT
- vastuse trükkimine - SIIT
- tekstülesande lahendamine - SIIT
2. Liitmismäng - Pingviinide söötmine
3. Erinevad matemaatilised mängud - Liitmise mahjong
4. Kellaaeg - abimaterjal kella õppimiseks
5. Virtuaalne kell - KELL
6. Matetalgud 2018 - https://www.10monkeys.com/ee/ 
(tasuta kasutamine 6. aprillini tööpäeviti 7.00-14.00)
7. Kirjalik arvutamine - https://www.thatquiz.org/tq-1/?-jg23-l34-nk-p0

EESTI KEEL

1) MITMUSE -D SÕNA LÕPUS - FREPY GAMES
2) ERINEVAD MÄNGUD KEELEÕPPEKS - FREPY MAAILM 
3) Väikeste trükitähtede õppimine - learningapps.com
4) Silbitamine - harjutus 1, harjutus2,   harjutus 3, harjutus 4

LOODUSÕPETUS
- Leia lind - https://www.eoy.ee/leialind/
- Tunne linde - erinevaid mänge
- Tunne linnulaule -http://www.loodusheli.ee/ET/loomaliigid/linnud/
- Video lindudest ja nende lauludest https://youtu.be/DYEEoyiY1yw
(õpi kuulama põldlõoke, kuldnokk, metsvint, sookurg, kägu, suitsupääsuke, ööbik)


JOONISTAMINE

1. MAL-ECKE - maalimine oma tööna või valitud pildile

MEISTERDAMINE

- SIIL - VIDEO
- SUITSUPÄÄSUKE - VIDEO
- JÄRJEHOIDJA - VIDEO
- JÕULUKUUSK - video
- LUMEMEMMEDE MOSAIIK - videoõpetus, pilt printimiseks 

VAJALIKUD RAKENDUSED NUTIMOBIILILE VÕI TAHVLILE

- QR KOODI LUGEJA - INFOT SAAB SIIT LUGEDA (KOOS VANEMAGA)
- QR-KOODI KOOSTAMINE -SIIT 

PROGRAMMEERIMINE.

- RoboZZle - õpetus, mäng
- Auditorium - mäng koos õpetusega
- Programmeerimise eelkursused (1.klass) - Studio.code.org
- Õpime koode kirjutama Anna ja Elsaga -Studio.code.org (programmeerimise algkursus)
- http://programmingkit.com/ -Tore lehekülg, mis õpetab lastele putuka liikuma panemise abil programmeerimiskeelt
- RUN MARCO - lihtne seikluslik programmeerimismäng;
- Õpime koos Jänku Jussiga - Jänku Jussi videod robootika töövihiku juurde
- SCRATCH - Scratch on uus graafiline programmeerimiskeel, mis teeb lihtsaks lugude, mängude, animatsioonide aga ka tõsisemate (igavamate) asjade loomise ja loodu jagamise teistega veebis. Ta võimaldab lihtsalt ja kiirelt omandada programmeerimise põhimõtted.
*SCRATCHI ÕPETUS - Visuaalse programmeerimiskeele Scratchi õppematerjalid. Materjalid koosnevad õppevideodest ja ülesannetest.

Näide. mida on võimalik koostada:
JÕULUD
jõulukalender -http://lastejaam.err.ee/advent2017/

Jõuluvana teekond - https://santatracker.google.com/intl/et/village.html

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar