kolmapäev, 29. aprill 2020

6. DISTANTSÕPPENÄDAL. NELJAPÄEV JA LÕIMITUD AINETUNNID

Tänase päeva info leiad ise kooli blogist:
https://rgtallinna.blogspot.com/2020/04/neljapaev-30aprill-loimitud-ainete.html

NB! Kui on midagi, mida sa ei oska, siis saad siseneda videotundi, mille selle lingi juurest leiad.

NB! Kontrolli e-kooli. Selle nädala eesti keele ja matemaatika testid on vaja sooritada või parandada.

NB!
Meie järgmine kohtumine  videotunnis esmaspäeval, 4. mail kell 11.30 - 13.00. Ootan kõiki õpilasi.

teisipäev, 28. aprill 2020

6. DISTANTSÕPPENÄDAL. KOLMAPÄEV JA MATEMAATIKA

VIDEOTUND KELL 11.30 - 13.00 https://8x8.vc/mareklass2016


1. Enne videotundi 
- kontrolli, kas on tehtud kodune töö eelmisest tunnist ül 594, 589 kirjalikult


-TEST.  Ajaühikute teisendamine
(võid enne harjutada ja pärast mulle saata)
 NB! Testi saatmist vaata blogist esmaspäeval eesti keele ülesannete juurest.

2. VIDEOTUNNI TEEMAD
1) kirjalik arvutamine ajaühikutega.
ül 599, 596

2) kiirus, aeg, teepikkus: mõistete selgitus, kiiruse ühikud ja selle sisulised tähendused. Kiiruse arvutamine.
ül 606, 614 (3), 623


3. ISESEISEV TÖÖ PÄRAST VIDEOTUNDI


-  otsida Internetist viie erineva looma liikumiskiirused ja kanda need tabelisse ((tähtaeg 3.mai)

-miksike.ee (logi sisse)- pranglimine - võistlusväljakud - RG 4. klass. JAGAMINE (5 katset)

esmaspäev, 27. aprill 2020

6. DISTANTSÕPPENÄDAL. TEISIPÄEV JA LÕIMITUD AINETUNNID

Tänase päeva info leiad ise kooli blogist:
https://rgtallinna.blogspot.com/2020/04/teisipaev-28-aprill-loimitud-ainete.html

NB! Kui on midagi, mida sa ei oska, siis saad siseneda videotundi, mille selle lingi juurest leiad.

NB! Kontrolli e-kooli. Mõni T (tegemata) või MA (mittearvestatud) on vaja sooritada või teha kordustöö.

NB!
Kolmapäeval on uus kohtumine videotunnis kell 11.30 -13.00. Ootan kõiki õpilasi ja püüan ajast kinni pidada. 

pühapäev, 26. aprill 2020

6. DISTANTSÕPPENÄDAL. ESMASPÄEV JA EESTI KEEL

VIDEOTUND KELL 11.30 - 13.00

1) ENNE VIDEOTUNDI
- kontrolli, kas on tehtud kodune töö eelmisest tunnist 
tv h 5 lk 34, h 35 lk 25
- korda saatelause ja otsekõne kirjavahemärke, 
TV  h 79

2) VIDEOTUNNI TEEMAD:
- kordavalt tegusõna (küsimused, leidmine lausest, aeg)
TV h 8, 9, 10, 19

- tegija leidmine lausest
TV h 12, 13, 14

- liht- ja liitlause
TV h 45

- liitlause moodustamine, sidesõnade kasutamine TÖÖLEHT SIIT
Harjutus 3 vihikusse kirjalikult
NB! Logopeedilise õpiabi lapsed:
- teevad kirjalikult tehtud harjutustest pildid
- saadavad selle 29. aprilliks logopeedi meiliaadressile hannelymikker@rakgym.edu.ee
või Facebook Messengeri (Hannely Mikker)
- samadel kontaktidel on võimalik ka abi küsida


3) PÄRAST VIDEOTUNDI
- olevik ja  minevik, tegusõna muutmine vastavalt ajale 
TV harjutus 21, 22


TESTID (enne võid harjutada, õpetajale saatmise tähtaeg 29.04, marekutt@gmail.com)
TEST 1
kordame asesõnu ma, sa ta, me, te, nad 
TEST 2
õige käändelõpu märkimine lauses

VAATA, KUIDAS TESTE SAATA!
1) Enne õpetajale saatmist saad ise harjutada (esimene pilt).
Õpetajale saatmiseks vali ümbrikuga pilt.

2) Kui saadad õpetajale, siis täida järgnevad väljad nii:


neljapäev, 16. aprill 2020

5. DISTANTSÕPPENÄDAL. REEDE JA LOODUSÕPETUS

VIDEOTUND KELL 12-13.30
https://8x8.vc/mareklass2016

Enne videotundi
1) loe läbi õpikust lk 16 - 21

2) leia vastus küsimustele (suuliselt):
1. Mis on organism?
2. Mis on elusolendi 5 tunnust?
3. Mis on kõige väiksem organism?


1. VIDEOTUNNI TEEMAD:
- elu tunnused
organism, eluta objektid, elusolendid, elusolendi tunnused, mikroskoobi ehitus
õ lk 16 -17
tv lk 8 ül 1, 2
tv lk 9 *mikroskoop

- organismide mitmekesisus
bakter, rakk, raku ehitus, ainurakne, üherakulised elusolendid, hulkrakne, hulkraksed elusolendid
õ lk 18 -21
tv lk 10 -11

TEST: rakud. https://learningapps.org/1798570
VIDEO: amööb https://youtu.be/LRa6catYc1w

- videotunni lõpus test “Elu areng planeedil Maa”
TEST
https://www.liveworksheets.com/ct201051pv

Juhis töö saatmiseks:
ILUSAT KOOLIVAHEAEGA! 
KOHTUMISENI ESMASPÄEVAL, 27. APRILLIL KELL 11.30 -13.00
OLGE IKKA TERVED!

kolmapäev, 15. aprill 2020

5. DISTANTSÕPPENÄDAL. NELJAPÄEV JA LÕIMITUD AINETUNNID

Tänase päeva info leiad ise kooli blogist:
http://rgtallinna.blogspot.com/2020/04/neljapaev-16aprill-loimitud-ainete.html

NB! Kui on midagi, mida sa ei oska, siis saad siseneda videotundi, mille selle lingi juurest leiad.

NB! Kontrolli e-kooli. Tee enne koolivaheaega ära oma tegemata (T) või mittearvestatud (MA) tööd

NB!
Reedel on uus kohtumine videotunnis kell 12 -13.30. Ootan kõiki õpilasi.

teisipäev, 14. aprill 2020

5. DISTANTSÕPPENÄDAL. KOLMAPÄEV JA MATEMAATIKA

VIDEOTUND KELL 12.00 - 13.30 (ära jää hiljakshttps://8x8.vc/mareklass2016
Enne videotundi tee kirjalikult vihikusse ül 588

NB! Matetalgutes on rahaülesanded osadel lastel tegemata või lõpetamata. Vaata oma e-kooli!

1. VIDEOTUNNI TEEMA
- rahaühikutega arvutamine (tekstülesanded)
ül 581 lk 156
ül 583 lk 156

- ajaühikud ja nendevahelised seosed
ül 593, 595 suuliselt
TEST 1
https://webzone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/ajauhikud_v.htm

TEST2
https://webzone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/ajauhikute_teisendamine_l.htm

2. ISESEISVALT TEEMA KINNISTAMISEKS:
- ajaühikutega arvutamine
ül 594 kirjalikult

- arvutamine peast, tehete järjekord
ül 589 kirjalikult

- ajaühikute teisendamine:
TEST 3
https://www.taskutark.ee/m/test/ajauhikud-2/

4. NUPUTAMIST!
Leia mõni ülesanne, kus ennast proovile panna!
MateNupud https://viktoriinid.ee/BJy701IFr
KavalAnts https://viktoriinid.ee/rkZDI_qI8

esmaspäev, 13. aprill 2020

5. DISTANTSÕPPENÄDAL. TEISIPÄEV JA LÕIMITUD AINETUNNID

Tänase päeva info leiad ise kooli blogist:
http://rgtallinna.blogspot.com/2020/04/teisipaev-14-aprill-loimitud-ainete.html

NB! Kui on midagi, mida sa ei oska, siis saad siseneda videotundi, mille selle lingi juurest leiad.

NB! Kontrolli e-kooli. Mõni T (tegemata) või MA (mittearvestatud) on vaja sooritada või teha kordustöö.

NB!
Kolmapäeval on uus kohtumine videotunnis kell 12 -13.30. Ootan kõiki õpilasi.

pühapäev, 12. aprill 2020

5. DISTANTSÕPPENÄDAL. ESMASPÄEV JA EESTI KEEL

VIDEOTUND KELL 12 - 13.30 https://8x8.vc/mareklass2016
Enne videotundi :
-TEST "SAATELAUSE JA OTSEKÕNE"
https://www.taskutark.ee/m/test/otsekone-otsusta-kumb-lause-on-veatult-kirjutatud/

-tv h 62, 63 kirjalikult.
Tuleta meelde kirjavahemärgid (vaata oma harjutuste vihikust)

1. VIDEOTUNNI TEEMAD
- kordame otsekõne, saatelause
TK: quizizz-viktoriin

- kordame arvsõnade õigekirja
tv h 39 lk 28

- kordame araabia ja Rooma numbreid, järkarve
tv h 37 lk 26
tv h 40 lk 28

2. ISESEISVALT TEEMA KINNISTAMISEKS:
- arvsõna õigekiri 
tv h 5 lk 34
tv h 35, 36 lk 25 -26

3. KAARDILUGEMISE ÜLESANNE
Uuri rändlindude kaarti ja vasta testi küsimustele (kaart asub testis)

TEST
https://forms.gle/9c7HQmKayNZaFK9h8

4. LAUSEEHITUS

EESMÄRKI VÄLJENDAV LIITLAUSE:
Tutvu töölehega ja kirjutas harjutus 2 vihikusse.
TÖÖLEHTE VAATA SIIT

NB! Logopeedilise õpiabi lapsed:
- teevad kirjalikult tehtud harjutusest 2 pildi
- saadavad selle 15. aprilliks logopeedi meiliaadressile hannelymikker@rakgym.edu.ee või Facebook Messengeri (Hannely Mikker)
- samadel kontaktidel on võimalik ka abi küsida

neljapäev, 9. aprill 2020

4. DISTANTSÕPPENÄDAL. NELJAPÄEV JA LÕIMITUD AINETUNNID

Tänase päeva info leiad ise kooli blogist. 
http://rgtallinna.blogspot.com/2020/04/neljapaev-09aprill-loimitud-ainete.html

NB! Kui on midagi, mida sa ei oska, siis saad siseneda videotundi, mille selle lingi juurest leiad.

NB! Kontrolli e-kooli. Mõni T (tegemata) või MA (mittearvestatud) on vaja lahendada.

NB! 
Esmaspäeval on uus kohtumine videotunnis kell 12 -13.30. Ootan kõiki õpilasi.

teisipäev, 7. aprill 2020

4. DISTANTSÕPPENÄDAL. KOLMAPÄEV JA MATEMAATIKA (8.APRILL)

VIDEOTUND KELL 12.00 - 13.30  
OOTAN TUNDI KÕIKI ÕPILASI.

Enne videotundi
Vali arvud 0-1000 ja teema: Raha (kõik ülesanded)

1. VIDEOTUND
Kordame massi- ja rahaühikuid ning arvutame nendega
1) QUIZIZZ mäng, liitumine https://quizizz.com/join

2) massiühikute teisendmine ül 645, 646 suuliselt

3) arvutame massiühikutega
ül 550 (kirjalikult tekstülesanne)
ül 551, 552, 556 -massiühikute kirjalik arvutamine
ül 562 suuliselt

4) arvutame rahaühikutega
kontrollime kodust tööd ül 570
Kuidas korrutada ja jagada rahaühikuid kirjalikult

2. ISESEISVALT
ül 577, 579 vihikusse kirjalikult

3. KORDAVAD MÄNGUD
- Mäng KAALUMINE

4. NUPUTAMIST!


esmaspäev, 6. aprill 2020

4. DISTANTSÕPPENÄDAL. TEISIPÄEV JA LÕIMITUD AINETUNNID

Tänase päeva info leiad ise kooli blogist.
https://rgtallinna.blogspot.com/2020/04/teisipaev-07-aprill-loimitud-ainete.html

NB! Kui on midagi, mida sa ei oska, siis saad siseneda videotundi, mille selle lingi juurest leiad.

NB! Kontrolli e-kooli. Mõni T (tegemata) või MA (mittearvestatud) on vaja lahendada.
Vaata ka oma postkasti, kirjutasin osadele õpilastele ka kirja.

NB!
Kolmapäeval on uus kohtumine videotunnis kell 12 -13.30. Ootan kõiki õpilasi

pühapäev, 5. aprill 2020

4. DISTANTSÕPPENÄDAL. ESMASPÄEV JA EESTI KEEL

VIDEOTUND KELL 12 - 13. OOTAN TUNDI KÕIKI.

Õppetöö enne videotundI
- loe läbi tekst “Valetamispäev”.
Lugemispala lehekülje leiad sisukorrast  peatüki alt “Aprill! Aprill!”
- vasta küsimustele suuliselt


1. VIDEOTUNNI TEEMA:
Otsekõne ja saatelause ning nende märkimine tekstis. (õpikus lk 170, 173)
Tingimuslause ehk KUI ja SIIS abil lausete moodustamine (töölehel all)


2. ÕPITU KINNISTAMINE
Otsekõne ja saatelause tv 2. osa harjutus 64, 66, 67, 68


3.  KUULAMISÜLESANNE (teed pärast videotundi, sest see vajab saatelause ja otsekõne kordamist)

“ONU REMUSE JUTTE: REBASE-ONU JA JÄNKU-ONU”
https://forms.gle/UPJy3s3zyfq6VjJ98


4: TINGIMUSLAUSE MOODUSTAMINE KUI JA SIIS ABIL.
Tutvu töölehega ja kirjuta harjutus 2 vihikusse.


NB!
Logopeedilise õpiabi lapsed:
- teevad kirjalikult tehtud harjutustest pildid
- saadavad selle 8. aprilliks logopeedi meiliaadressile hannelymikker@rakgym.edu.ee või Facebook Messengeri (Hannely Mikker)
- samadel kontaktidel on võimalik ka abi küsida


5. VEEBITAHVEL “RAAMATUD MEIE KODUDES” (kokkuvõte)
Tutvu nende raamatutega, mida meie klassi õpilased on lugenud. 
Iga postituse all on hääletuse nupp (RATE). 
Vali oma lemmikud ja anna neile punkte (tärnikeste arv)


neljapäev, 2. aprill 2020

3. DISTANTSÕPPENÄDAL. REEDE JA LOODUSÕPETUS

NB!
Pane õpiku 1. osa kindlasse kohta, kevadel tuleb see raamatukogusse tagasi tuua
Edasi alustame tööd õpiku ja töövihiku 2. osaga


TÄNANE TEEMA: 

ELU TEKE JA SELLE ARENEMINE VEES JA MAISMAAL

NB! Meie kohtumine videotunnis on reedel kell 12 - 13
Enne meie videokohtumist, tee ära tööleht (prindi või kirjuta lehele)
TÖÖLEHT

Täna videotunnis:
- võta tehtud tööleht enda juurde. Kontrollime koos tehtud tööd..
- räägime elu tekkimisest planeedil Maa. Vaatame juurde pildimaterjali
- pärast tundi saavad soovijad jääda koos minuga töövihiku ülesandeid tegema

Pärast iseseisvalt või videotunnis koos õpetajaga
- õpik (2.osa) lk 8 -15 lug, tv lk 4, lk 6
- vaata iseseisvalt videot https://youtu.be/Wl7ldMr_m5k
 -vaata mikroskoobiga baktereid https://scaleofuniverse.com/ ((liiguta all servas skaalat)

METSAVIKTORIINI LÕPETAMINE
Kui sul jäi eelmisel nädalal viktoriin pooleli või ei alustanudki, siis kindlasti tee see lõpuni.

Juhis
1) Sellel aadressil on metsaviktoriin https://loodusegakoos.ee/metsakool/metsaviktoriin (14 küsimust), mida võid täna alustada. Kui täna valmis ei saa, siis saad jätkata järgmisel nädalal.

2) vajuta nupule alusta ja sisesta oma kood, mille saad e-koolist lisatud faili alt (kõigil lastel on erinev)

3) sa ei tea neid vastuseid peast, küll aga oskad vastuseid otsida. Selleks kasuta otsingumootorit (näiteks Google). Otsingusse ära sisesta küsimust, vaid märksõnad. Märksõnad pane jutumärkidesse või lisa nende vahel + märk, siis saad täpsemad vastused

4) kui vastamine jääb pooleli, siis vajuta küsimustiku allolevale nupule SALVESTA JA JÄTKA HILJEM

5) kui oled lõpetanud, siis saada vastused.

Vastused saab ära saata alles siis, kui kõik küsimused on vastatud. Kui mõni küsimus on vastamata, siis programm vastust ära saata ei lase.

kolmapäev, 1. aprill 2020

3. DISTANTSÕPPENÄDAL. NELJAPÄEV JA LÕIMITUD AINETUNNID

1. Tänase päeva info leiad ise kooli blogist
http://rgtallinna.blogspot.com/2020/04/neljapaev-02aprill-loimitud-ainete.html

2. Kontrolli e-kooli. Mõni tegemata töö on vaja teha.

3. Vaata ka oma postkasti, olen osadele õpilastele kirjutanud.

Reedel on uus kohtumine videotoas kell 12 -13. Tegeleme loodusõpetusega.
Meie klassi videotuba https://8x8.vc/mareklass2016 .

NB ! Kui sa reedel meiega liituda ei saa, siis anna õpetajale teada. Sel juhul pead kõik ülesanded iseseisvalt tegema ja õpetajale esitama.

3. DISTANTSÕPPENÄDAL. KOLMAPÄEV JA MATEMAATIKA

NB!
Leppisime esmaspäeval kokku, et kohtume meie klassi videotoas https://8x8.vc/mareklass2016
kolmapäeval, 1. aprillil kell 12- 13
Vaatame koos üle õpitud mõõtühikuid ja kordame koos massiühikuid. Teeme mõned ülesanded koos suuliselt.

NB! Tee ise endale õppimises sobivad pausikohad

Teema: 
matemaatika - mõõtühikud (pikkus-, pindala-, massi-, rahaühikud)

1. KORDAMINE: MÕÕTÜHIKUD
Mõõtühikute sõnasegadik
https://learningapps.org/7984410

1) Tunnikontroll
Tee test ISESEISVALT
https://forms.gle/AuZW1tsVJxZhfWJVA

2. MASSIÜHIKUD
1) Loe töölehte SIIT
2) Massiühikute test harjutamiseks
TEST 1
https://webzone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/massiuhikud_paarid.htm

TEST 2 Massiühikute teisendamine
https://www.taskutark.ee/m/test/massiuhikud/

TEST 3 MASSIÜHIKUTE TEISENDAMINE
https://www.taskutark.ee/m/test/massiuhikud-vali-oige-vaide/

3) Jätka teisendamise kordamist
* õpikust ül 548, 549,
(kui tuled kell 12 videotuppa, siis teeme seda suuliselt. 
Kui sind videotoas pole, teed seda iseseisvalt kirjalikult)

*töövihikust lk 92 ül 141- 142, ül jätkub lk 93
* kes soovib nuputada tahab, siis ka ül 143

4) õppemängud kordamiseks
*Kaalumismäng
Kui määrad paki või kirja massi õigesti, viib postiauto selle minema.
https://www.ictgames.com/mobilePage/mostlyPostie/index.html

3. RAHAÜHIKUD

1) Missugused rahaühikud on meil kasutusel?
TEST 1
https://webzone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/rahauhikud_paarid.htm

2) Õpikust ül 570 kirjalikult vihikusse

3) Õpikust ül 568, 569 suuliselt ja koos perega aruteluks

4. HARJUTAD KORRUTUSTABELIT
Miksike.ee
Pranglimine - võistlusväljakud - RG 4.kl korrutamine (5 katset)