esmaspäev, 30. märts 2020

3. DISTANTSÕPPENÄDAL. TEISIPÄEV JA LÕIMITUD AINETUNNID

Tänase päeva info leiad ise kooli blogist. 
https://rgtallinna.blogspot.com/2020/03/teisipaev-31-marts-loimitud-ainete.html

NB! Kontrolli e-kooli. Mõni T on vaja lahendada. 

Vaata ka oma postkasti, olen osadele õpilastele kirjutanud.

NB! Kolmapäeval on uus kohtumine videotoas kell 12 -13. Tegeleme matemaatikaga. Link klassi blogis.


Proovikohtumises osales kokku 19 õpilast. Kes esmaspäeval ei saanud mingil põhjusel liituda, võtke ühendust õpetajaga.

Meie klassi videotuba https://8x8.vc/mareklass2016 .


pühapäev, 29. märts 2020

3. DISTANTSÕPPENÄDAL. ESMASPÄEV JA EESTI KEEL

NB! Kontrolli ka e-kooli. Sinna lisan mõnele lapsele veel koduseks ülesandeks oma koduse töö esitamise kohta.

NB! Tule täna kell 12 - 13 meie videotuppa  https://8x8.vc/mareklass2016
Vajuta linki, sisesta toa nimi Mareklass2016, kirjuta oma nimi ja luba mikrofoni ja kaamera kasutamine.


TÄNASED EESTI KEELE TEEMAD:
LUGEMISÜLESANNE "ESTONIA TEATER". TEKSTI MÕISTMINE.
ARVSÕNADE ÕIGEKIRI JA NENDE LUGEMINE TEKSTIS.
LIITSÕNA JA SIDESÕNAD
LOETUD RAAMATU ESITAMINE VEEBITAHVLIS

1. LUGEMISÜLESANNE

Tänane lugemisülesanne on Estonia teatri kohta, sest 27. märtsil oli rahvusvaheline teatripäev.
Tööta nii:
1) loe tekst läbi
2) vaata üle küsimused
3) loe veelkord tekst läbi
4) ka vastamise ajal võid teksti vaadata
5) pärast vastuse esitamist saad kohe kontrollida oma vastuste õigsust!

Lugemistesti tee siit: https://forms.gle/iSFbpmZnDRi5b99d6

2. ARVSÕNAD (kordamine)

1) Arvsõna mõiste
Tuletame meelde, mis on arvsõna.
Arvsõnadeks nimetatakse sõnu, mis väljendavad asjade hulka, aega ning nad on muutuvad käändes.
Arvsõna on sõna või sõnad, mille abil väljendame arvu sõnade abil.

Näide:
Toas on neli inimest.
Jüri tuli viiendale kohale
Mari sõi koogist ära kolmandiku.

TEST 1
Missugused neist on arvsõnad
https://www.taskutark.ee/m/test/missugused-neist-sonadest-on-arvsonad/

2) Arvsõnade õigekiri

* Arvsõnad kirjutame kokku, kui arvsõna lõpus on:
- teist, -kümmend, -sada

Näiteks:
kaksteist, kolmkümmend, kuussada

* Kõik teised arvsõnad kirjutame lahku;
viis tuhat
kaheksa miljonit,
kaks miljardit

TEST 2: Arvsõnade õigekiri ja sobivus lausesse.

Loe lauset ning mõtle, kuidas seda arvu lauses loetakse. Pööra tähelepanu ka õigekirjale.
https://forms.gle/TVgsxRfvtPBFEdZSA

3) LIITLAUSE JA SIDESÕNAD (kordamine)

Ava tööleht,vajadusel võid printida.
Tööleht LIITLAUSE

NB!
Logopeedilise õpiabi lapsed:

- teevad kirjalikult tehtud harjutustest pildid
- saadavad selle 1. aprilliks logopeedi meiliaadressile hannelymikker@rakgym.edu.ee või Facebook Messengeri (Hannely Mikker)
- samadel kontaktidel on võimalik ka abi küsida

4. LOETUD RAAMATU TUTVUSTAMINE:
- enne oma raamatu sisestamist tutvu teiste tutvustustega veebitahvlil
- tutvu ka videojuhisega Padleti kasutaise kohta
- raamatu tutvustamiseks mõtle valmis lühike tekst või tee videotutvustus

Veebitahvel Padleti kasutamise videojuhis on siin:
https://youtu.be/uMQBgdlFvFw

Padlet loetud raamatu kohta siin:
https://padlet.com/marekutt/4aRaamatud

Veebitahvli täitmise tähtaeg on 5. aprill.

Kui vajad abi, siis helista või kirjuta mulle.

teisipäev, 24. märts 2020

DISTANTSÕPPE 2. NÄDAL

REEDE: LOODUSÕPETUS

Tänased teemad:
Kordame Eestimaa naaberriigid.
Katastroofiliste tagajärgedega loodusnähtused (kokkuvõte).
Osaleme RMK metsaviktoriinis

1. Eestimaa naaberriigid
*Loe läbi Eesti naaberriikide kohta
https://www.taskutark.ee/m/eesti-naaberriigid/

*Enesekontrolli testid
https://learningapps.org/display?v=d5k9zjs2

* tööleht “Eestimaa naaberriigid”
Sul on kodus veel üks tööleht, mille said reedel, meie viimasel koolipäeval.
Lahenda see.

NB!
Teen sellele lehele suulise kontrolli st et helistan sulle reedel kell 12 -13. Saad oma lehelt mulle vastused lugeda ja rääkida, kuidas sul läheb. Kui sa pole selleks ajaks seda lehte valmis saanud, siis lepime telefonis kokku, millal ma sulle tagasi helistan.


TEE LIIKUMISPAUS

2. Katastroofiliste tagajärgedega loodusnähtused (kokkuvõte).

* Vaata videot ja mõtle, miks selliseid looduskatastroofe Eestis ei ole

* loe õpikust tekst lk 88 - 91 ja vasta tv lk 52 ül 1-3 küsimustele. Mõnele küsimusele leiad vastuse õpikust, mõne vastuse pead ise järeldama loetu põhjal.

* tv lk 52 ül 4
Selle ülesande lahendamisel vajad Eesti füüsilist kaarti, mis asub õpiku ees sisekaanel.
Kuhu jääb Rakvere pärast värvimist?

TEE LIIKUMISPAUS

3. Osaleme RMK metsaviktoriinis
Enne alustamist tutvu juhisega

Osalemisjuhis
1) sellel aadressil on metsaviktoriin https://loodusegakoos.ee/metsakool/metsaviktoriin (14 küsimust), mida võid täna alustada. Kui täna valmis ei saa, siis saad jätkata järgmisel nädalal.

2) vajuta nupule ALUSTA ja sisesta oma kood, mille saad e-koolist  teise koduse töö juurest (kõigil lastel on erinev)

3) sa ei tea neid vastuseid peast, küll aga oskad vastuseid otsida. Selleks kasuta otsingumootorit (näiteks Google). 
Otsingusse ära sisesta küsimust, vaid märksõnad. 
Märksõnad pane jutumärkidesse või lisa nende vahele + märk, siis saad täpsemad vastused (oleme seda arvutiringis õppinud)

4) kui vastamine jääb pooleli, siis vajuta küsimustiku allolevale nupule SALVESTA JA JÄTKA HILJEM

5) kui oled lõpetanud, siis saada vastused.
Vastused saab ära saata alles siis, kui kõik küsimused on vastatud. Kui mõni küsimus on vastamata, siis programm vastust ära saata ei lase.
Head nuputamist!
Kui oled nädalaülesanded kõik ära teinud, siis saad nädalavahetusel puhata 😊.

Tänaseks kõik 😃 😃 😃 😃

TAHAD KLASSIKAASLASTEGA SUHELDA?
TULE JUTUTUPPA

http://backchannelchat.com/Backchannel/rwaq3
Sinna sisenemiseks lühijuhend:
- Display name: trüki enda eesnimi
- Kood on olemas.
- Start

TAHAD ÕPETAJALT ABI? KIRJUTA SIIA
MATEMAATIKAS KKK
EESTI KKK
LOODUSÕPETUSE KKKNELJAPÄEV: LÕIMITUD AINETUNNID
1) e-kooli kontroll

* kas kõik vajalikud tööd, mida õpetaja on soovinud näha, on saadetud?* kui ainepäevikusse on tulnud T, siis lahenda see probleem 

2) lõimitud ainetunnid
Siit lehelt leiad ülesanded, mida saad teha täpselt endale sobival ajal, kas hommikul, lõuna paiku või õhtupoolikul. Just täpselt nii, nagu igaühe päevaplaanidega sobib.
Soovitame kasutada telefonides Google Chrome, Firefox jt veebilehitsejaid.
Samsung Interneti kasutamisel palutakse teha Microsofti konto. Seda pole vaja, see on Samsung telefoni Samsung Interneti kasutamisel tekkiv ebakõla. Apple seadmetes avanevad lingid kenasti.
Kõik info on avalik, mingeid kontosid pole vaja teha!


4. klasside tundide tööülesanded on SIIN


TAHAD KLASSIKAASLASTEGA SUHELDA?
TULE JUTUTUPPA

http://backchannelchat.com/Backchannel/rwaq3
Sinna sisenemiseks lühijuhend:
- Display name: trüki enda eesnimi
- Kood on olemas.
- Start

TAHAD ÕPETAJALT ABI? KIRJUTA SIIA
MATEMAATIKAS KKK
EESTI KKK
LOODUSÕPETUSE KKK

Tänaseks kõik 😃 😃 😃 😃


KOLMAPÄEV: MATEMAATIKA

1. TÄNA ALUSTAME MATETALGUTEGA
Matetalgud https://www.10monkeys.com/ee/
Paljudel on eelmise nädala ülesanded tegemata või lõpetamata,

(kui kasutajanime või parooli ei tea, siis helista mulle)

Vali arvud 0-1000 ja kirjaliku korrutamise kõik ülesanded.

Pea meeles, et matetalgud on avatud igal tööpäeval kell 14-ni !

TEE VÄIKE LIIKUMISPAUS

2. TEEMA: PIKKUSE- JA PINDALAÜHIKUD
Kordame pikkuse- ja pindalaühikud.

PIKKUSEÜHIKUD
1) Vaata videot
Selles videos on midagi, mida sa tead, aga on hea korrata. 
Selles videos on ka midagi väga põnevat ja midagi väga uut, mida on tore teada.

2) Pea meeles pikkusühikute seosed:


3) Testid
Kas tead pikkusühikute seoseid ka peast?
TEST 1 PIKKUSÜHIKUTE TEISENDAMINE
https://webzone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikute_teisendamine_l.htm

TEST 2 LEIA SOBIV PAARILINE
https://webzone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikud_paarid.htm

TEST 3 JÄRJESTA PIKKUSÜHIKUD
https://webzone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikud.htm

TEE VÄIKE LIIKUMISPAUS

PINDALAÜHIKUD
1) Kordame mõisteid: pikkus ja , pindala
Vaata videot ( ligi 10 min) https://youtu.be/fgZspRiqdhs

2) Pindalaühikute teisendamine
Loe hoolega ja mõtle kaasa järgmise töölehe sisule. 
Võid selle lehe välja printida, siis on pärast hea kasutada.

Pea meeles!


3) Testid. Pindalaühikute teisendamine
TEST 1 https://learningapps.org/3104594
TEST 2 https://nutisport.eu/var17/mati/nharj/nutimati.php?ngr=mootmine&nhj=PindalaYhikud&kk=3

TEE VÄIKE LIIKUMISPAUS

4) Kinnistame õpitut
Tee õpikust vihikusse kirjalikult:

  • ül 525 lk 144
  • ül 526 lk 144
  • ül 530 lk 145
NB! 
Kirjuta korrektselt, sest mõnel lapsel soovin ka kontrollida (annan sellest e-kooli ja meili kaudu teada)

Tänaseks kõik 😃 😃 😃 😃

TEISIPÄEV: LÕIMITUD AINETUNDIDE PÄEV
Neid ülesandeid saad teha jooksvalt endale sobival ajal kas hommikul või lõunal või õhtupoolikul. Just täpselt nii nagu kellelegi sobib.

4. klasside tundide tööülesanded on S I I N.

Kui tahad vaadata, mida teised klassid teevad, siis mine kooli blogisse  https://rgtallinna.blogspot.com/


NB! Kellel jäi mingi ülesanne esmaspäeval tegemata, siis tee see ära!

(lugemispala test? joonistatud tulevikuautost pilt? hääliku ja ja T harjutus vihikusse? loovjutt Sookollist? vm eelmise nädala töö on õpetajale saatmata, mida õpetaja palus saata?)

TÄNASEKS KÕIK 😥 😥 😥VIDEOTERVITUSESMASPÄEV: EESTI KEEL

AUTOD MINEVIKUS, OLEVIKUS JA TULEVIKUS.

1) Hommikuseks äratuseks
Pane kokku pusle https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=028f828aecde2) Loe läbi õpikust tekst lk 134 - 138

Loe tähelepanelikult. Jälgi teksti kõrvalt ka pilte ja tabeleid.
Nendelt lehekülgedelt loe ainult tekstilist osa.

3) Vasta järgmistele küsimustele teksti järgi. Võid õpiku kõrvale võtta.

Küsimustik: https://forms.gle/RLAjcD7hhycnQDCEA

4) Joonista pilt oma tulevikuautost.

Joonista see pilt nii suurelt, kui on A4 leht.
Värvimisvahendid vali ise.
Tee selged kontuurid, sest arvesta, et sellest pead tegema foto.

5) Tee foto ja koosta sellest pusle.

Pusle koostamisega tutvusime arvutiringis.
Ka eelmise nädalal saatsin sulle pusle koostamise video tutvumiseks.
Saadan videoõpetuse veelkord:
https://youtu.be/whayxvGN4yY

6) Jaga seda puslet minuga.
Saada aadressile marekutt@gmail.com.
(share - email - kopeeri link . Siis mine postkasti ja saada see link mulle.
*Kirja sisus kirjelda oma tulevikuautot paari lausega: mille poolest ta eriline on, kuidas liigub?
*Ära unusta, kuidas kiri alustatakse ja lõpetatakse!

Ootan sinu puslet reedeni, 27. märtsini.

7) Kui sul on kodus raamatuid autode kohta, siis uuri ka neid. Jaga leitud infot meie jututoas.

8) Jätka juturaamatu lugemist igal õhtul. Järgmisel nädalal saad ülesande loetud raamatu kohta.

Häälik ja täht T/D


Kirjuta harjutus vihikusse (kõik õpilased)
Vaata harjutust SIIT
https://docs.google.com/document/d/1CyxAvAAJdfMcUmQQLfpjcUqJjC3u_rdHovV20dkIltc/edit?usp=sharing

NB!
Logopeedilise õpiabi lapsed:
- teevad harjutusest foto
- saadavad selle 25. märtsiks logopeedi meiliaadressile hannelymikker@rakgym.edu.ee või Facebook Messengeri (Hannely Mikker)
- samadel kontaktidel on võimalik ka abi küsida

KAS SA MULLE OMA LOOVJUTU TEEMAL "KUIDAS ELAD, SOOKOLL?" OLED ESITANUD? TÄNA ON SAATMISE TÄHTAEG.

esmaspäev, 16. märts 2020

DISTANTSÕPE JA KODUSED TÖÖD 1.NÄDALAL

KODUSED ÜLESANDED (igaks juhuks, kui e-kooli ei saa)
Kui e-kool ei tööta, oleme kannatlikud, küll kõik korda saab. Iga algus on veidi keeruline.

LIIKUMISPAUSID DISTANTSÕPPES
REEDE, 20.03
Täna juhtus sedasi, et ma ei saanud blogisse sisse. Sellepärast tänane info nii hilja

Sinu tänased ülesanded on

- Vaata üle oma koduste tööde nädalaplaan. Kas kõik on tehtud?

- Kas oled saatnud õpetajale oma kodused tööd?  Mitte kõik õpilased!
Vaata e-koolist, kes ja missuguse töö pidi saatma. Saada ära! Kui oli vaja parandada, siis ka parandatud töö tuleb õpetajale esitada.

Vali ise sealt veel ülesandeid.
Mina õpetajana näen, missuguseid ülesandeid olete teinud :-)
NB! Kui sul ei tule meelde kasutajanimi või parool, siis helista mulle 53441142. Olen sinu jaoks tööpäeviti alati olemas kell 8 -16.00
NB! On sul meeles, et talgud on avatud ainult 14-ni.

- Kas oled jõudnud teha e-harjutusi, mis nädala sees oli vaja teha? Kui pole jõudnud, leia see aeg nüüd.
- Ole kindlasti õues.,
Vaata kas näed kevademärke ja tee nendest pilte Järgmisel nädalal saad ülesande oma pildi jagamiseks :-)

-Igal õhtul loe raamatut! Järgmise nädala lõpus pead oma loetut raamatut jagama. teistega.

TAHAD ABI? KIRJUTA SIIA
MATEMAATIKAS KKK
EESTI KKK
LOODUSÕPETUSE KKK

TAHAD KAASLASTEGA SUHELDA? TULE JUTUTUPPA
http://backchannelchat.com/Backchannel/rwaq3
Sinna sisenemiseks lühijuhend:
- Display name: trüki enda eesnimi
- Kood on olemas.
- Start
NELJAPÄEV, 19.03
1) matemaatika 
Täna teeme viimased pindala ja ümbermõõdu ülesanded.
Ekoolis on täpselt näha, missugused on just sinul lahendada.

- Tv lk 90 ül 139 /*ül 140 lk 91 (valikuliselt, tärniga ül on raskem)

NB!
Kui mõned arvutamised lähevad väga keeruliseks, siis võid kasutada kalkulaatorit. Nende ülesannete juures on oluline, et oskad pindala ja ümbermõõtude valemeid kasutada.

- Kui sul on võimalust ja aega, siis võid lisaks juurde harjutada e-harjutusi


2) loodusõpetus
Tänane teema on maavärinad. 

- Vaata alguses videosid:
https://www.taskutark.ee/m/maavarinad-2/

- Loe veel juurde õpikust lk 84 -87 ja täida tv lk 50 ül 1-2 kindlasti, ülejäänud harjutused vali ise.
Tv harjutuste vastused leiad tekstist või joonistelt.

- Lisaks saad youtube'st vaadata veel erinevaid videosid, kasuta otsingusõna MAAVÄRIN


3) eesti keel
- Tee e.harjutusi teemadel:
*samatähenduslikud sõnad, sünonüümid

*kõnekäänud

Õhtul loe oma raamatut.
- Osadel õpilastel on loovjutt "Kuidas elad. Sookoll" esitamata. Vaata e-koolist. On aeg seda trükkima hakata.

4) arvutiring
VEEBIPUSLED
Viimases arvutiringis tutvusime veebipuslede loomise keskkonnaga.
Lisan igaks juhuks juhendi:

Kes töötab telefonis, siis saab ka sellel veebiaadressil puslet luua. Mine samale aadressile. https://www.jigsawplanet.com/
Nüüd ei ole vasakul üleval mitte sõna Create, vaid on kolm halli joont. Ava need jooned ja leiad samuti sõna Create. Edasi on nii nagu videoõpetuses. Head pusimist!

TAHAD ABI? KIRJUTA SIIA
MATEMAATIKAS KKK
EESTI KKK
LOODUSÕPETUSE KKK

TAHAD KAASLASTEGA SUHELDA? TULE JUTUTUPPA
http://backchannelchat.com/Backchannel/rwaq3
Sinna sisenemiseks lühijuhend:
- Display name: trüki enda eesnimi
- Kood on olemas.
- Start


KAS SA TÄNA ÕUES OLED KÄINUD? EI? SIIS KOHE ÕUE!!!!

KOLMAPÄEV, 18.MÄRTS
1) käsitöö, tehnoloogia - vt e-koolist

2) keh. kasvatus - vt e-koolist

3) matem: kordame ristküliku ja ruudu ümbermõõtu ning pindala
 -  Lahenda ülesanded tv ül 136, 137 (kõik)
 - * tv ül 138 (lisaülesanne, määratud osadele õpilastele lisaks, aga võivad kõik soovijad teha)
Siit leiad juhise töövihiku ülesannete lahendamiseks http://bit.ly/2w3M2aB

NB! Vaata e-koolist kas oled saanud ülesande mulle saata oma kodusest tööst foto. Teen koduste tööde esitamise valikuliselt st mitte kõik korraga, vaid minu valikul.

- Matetalgud https://www.10monkeys.com/ee/
Valid arvud 0-1000.
Kirjaliku korrutamise kõik ülesanded.

- Peast korrutamise ja jagamise töölehtede kontroll.
Otsi üles oma töölehed korrutamise ja jagamisega.
Võta kalkulaator ja kontrolli oma vastused (veel toredam, kui su lehed on juba kontrollitud vanema poolt).
Märgi oma vigade arv siia tabelisse: https://forms.gle/2AcorPdrhi3dz5i48

LIIKUMISPAUS https://rgtallinna.blogspot.com/2020/03/made-with-padlet.html

4) muusikaõpetus - vt e-koolist

5) majandusring (seda videot on huvitav vaadata kõigil)
Kuidas näeb välja tööpäev Nukufilmi stuudios?
Vaata videot https://youtu.be/knyP4ZpAPuE

TEISIPÄEV, 17. MÄRTS
1) loodusõpetus
Vulkaanid.
- Vaata videot vulkaanidest https://bit.ly/2QkNzzS
- Loe teksti õpikust lk 80 - 83.
- Kirjuta loodusõpetuse vihikusse mõisted ja nende selgitused:
(pealkiri) Vulkaanid

vulkaan - 
kuumaveeallikas -
geiser - 

- Täida tv lk 48 ül 1 -3, 
*lk 49 ül 7 (lisaülesanne, määratud osadele õpilastele lisaks)

2) matemaatika (minu grupi õpilastel)
Kinnistame pindala ja ümbermõõdu arvutamist ning valemi kasutamist
- tv lk 88 ül 134,
- ül 135 (lisaülesanne, määratud osadele õpilastele lisaks, aga võivad kõik soovija teha)
Tööleht JAGAMINE (töölehe said reedel koolist kaasa)


3) eesti keel

Töö tekstiga “Tulekahju””. Sisu mõistmine, küsimustele vastamine täislausetega.
- Loe tekst TULEKAHJU (lk vaata õpiku sisukorrast)
- Tutvus sõnade seletustega https://bit.ly/2UcbwdF
- Vasta küsimustele 1- 3 loovtööde vihikusse kirjalikult.
pealkirjaks TULEKAHJU,
alla kirjuta autor Lauren St John
NB! Küsimusi kirjutama ei pea, vastus vormista korrektsete täislausetega

LIIKUMISPAUS, VAATA EELMIST LINKI

4) klassijuhatajatund 
NB!
1) Vaata oma täpseid koduseid ülesandeid e-koolist
2) * ülesanded on erinevatel lastel erinevalt (e-kool!)
3) koduseid ülesandeidd mulle saatma ei pea enne, kui ma sulle teada annan. Koduseid töid ei kontrolli kõigil korraga, vaid teen valikuliselt (ekoolis õppeaine all teadete juurest). Koduse töö saatmine pildina minu postkasti marekutt@gmail.com
4) KUI SUL ON KÜSIMUSI, SIIS KLIKI ÕIGEL AINEL. SULLE AVANEB TABEL JA TRÜKI SINNA OMA KÜSIMUS
MATEMAATIKAS KKK
EESTI KKK
LOODUSÕPETUSE KKK

5) ootan sind meie jututuppa. Anna teada, kuidas sul läheb? Mis on raske? Keeruline? Huvtav? jne
Meie jututuba asub siin
http://backchannelchat.com/Backchannel/rwaq3

Sinna sisenemiseks lühijuhend:
- Display name: trüki enda eesnimi
- Kood on olemas.
- Start
5) inglise keel - vaata e-koolist

Ära unusta olla õues ja õhtuti oma raamatut lugeda!


ESMASPÄEV, 16.MÄRTS
1) matemaatika:
- õ lk 140 ül 502, 503, 504. Vt ka videojuhendit, korrutamise tööleht (selle said reedel kaasa)

2) eesti keel
- tööleht GLOOBUS (said töölehe reedel kaasa). Sellele lehele on märgitud kuulamisülesanne, aga sini jaoks on see lugemisülesanne. Harjutus 5: lisa sinna juurde üks väide ja OMA arvamus
- vali endale üks sobiv raamat lugemiseks (kodune raamaturiiul). Alusta selle lugemist. Järgmisel nädalal avan koduse raamaturiiuli veebis, kuhu saad märkida oma loetud raamatu kokkuvõtte.

NB! Hoia kõik töölehed alles. Kui koolis taas kohtume, saad need mulle esitada.

DISTANTSÕPPE MEELESPEA: